Inici

 

 

Topografia: És la ciencia que estudia el conjunt de principis i procediments per representar la superficie de la Terra, amb les seves formes i detalls, tan naturals com artificials”