Colossians 3 King James Version (KJV) 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. 6 C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,… Colossians 4 Rules for Christian Households. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. 23Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 2:15. ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Dapat pwedeng pwede… a famous Tagalog quote similar to ...read more Scripture: Daniel 6:3 , Colossians 3:23 , Daniel 5:12 , Ecclesiastes 9:10 , 1 Corinthians 10:31 , Proverbs 22:29 (view more) (view less) Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:5-17. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. { Colossians 3:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:15, NIV: "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace.And be thankful." 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. 3:5 : 所 以 要 治 死 你 們 在 地 上 的 肢 體 . 就 如 淫 亂 、 污 穢 、 邪 情 、 惡 慾 、 和 貪 婪 、 貪 婪 就 與 拜 偶 像 一 樣 。 3:6 : 因 這 些 事 、 神 的 忿 怒 必 臨 到 那 悖 逆 之 子 。 3:7 : 當 你 們 在 這 些 事 中 活 著 的 時 候 、 也 曾 這 樣 行 過 。 3:8 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Living as Those Made Alive in Christ. Colossians 3. -- This Bible is now Public Domain. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. } Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. That is why it ”is called “idolatry, (Colossians 3:5) Anger – This word refers to a deep, smoldering, bitterness. Tagalog Bible: Colossians. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 14Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 17Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. Colossians 3:5 Greek therefore your members that are on the earth; Colossians 3:6 Some manuscripts add upon the sons of disobedience 6Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya, 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 15Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Mga Taga-Colosas 3:16-17 RTPV05. 12Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo, na kayo nama'y muling binuhay na kalakip niya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa pagawa ng Dios, na muling bumangon sa kaniya sa mga patay. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral. View More Titles. Mga Taga-Kolosas. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. document.write(sStoryLink0 + "

"); They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. Bible Gateway Recommends. Commentary for Colossians 3 . 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Colossians 3:5-9 contain the negative section of St. Paul’s practical appeal, drawing out the consequences of the “death with Christ,” in the mortification of … 19At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. (Gets into inner meaning of baptism), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. 8Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: It is an anger that dwells in the heart and makes the angry person hard to deal with. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in … 2  Think about the things of heaven, not the things of earth. 8 Browse Sermons on Colossians 3:5-17. Colossians 3:5 New King James Version (NKJV). 6 Sikapin # … Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit ; en.wiktionary2016. book of the Bible. 4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Hebrews 13:4-7. 13 Kayong # Ef. (You can do that anytime with our language chooser button ). — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. 13At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 3 Therefore if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 2:1-5. dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo. bHasStory0 = true; 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:12 Put on G1746 therefore, G3767 as G5613 the elect G1588 of God, G2316 holy G40 and G2532 beloved G25 , bowels G4698 of mercies, G3628 kindness, G5544 humbleness of mind, G5012 meekness, G4236 longsuffering; G3115 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 22(Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? 21Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; Colosas 3:13 - Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 5 Maging # Ef. Colossiens 3 … 4 Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 2 Mga Taga-Colosas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. 3  Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God’s right hand. The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. 11Na sa kaniya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay, sa pagkahubad ng katawang laman, sa pagtutuli ni Cristo; Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 Mga Taga-Colosas 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. if(sStoryLink0 != '') 18Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman, 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. G5547 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Colossians 3 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Put On the New Self. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. Colossians 3 Put On the New Self. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 4  And when Christ, who is your [ a ] life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: if(aStoryLink[0]) { 10At sa kaniya kayo'y napuspus na siyang pangulo ng lahat na pamunuan at kapangyarihan: Plural form of Colossian. 2 Set your minds on things above, not on earthly things() 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory 20Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan, w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. Colossians 3:18,19. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Colossians 3 Put On the New Self. Colossians 3 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians . 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Tagalog Bible: Colossians. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. Colossians 3:15, ESV: "And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body.And be thankful." Colosas 3:5 - Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 5 Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. 5 Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." 2 [] Set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . 16Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 4 When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. 3  For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. }, 102 - What Does it Mean to Be Reborn? 3 Therefore, if you have been raised with Christ, keep seeking the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Retail: $6.99. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa … 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit.. Further Instructions. English-Tagalog Bible. Study This × Bible Gateway Plus. 6 Because of these, the wrath of God is coming[] 7 You used to walk in these ways, in the life you once lived() 8 But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 9Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman, Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 3:5 in all English translations. Tagalog 1905 Colossians 3. 5 Therefore put to death your members which are on the earth: fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Colosas 3:8 - Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. English-Tagalog Bible. Footnotes. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Sapagkat tinanggap na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. The prison epistles. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The angry person will tend to lash out in both words and deeds, (Colossians 3:8) Wrath – This word refers to anger that boils over. 3 Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Cristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. 3. Ang salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. Retail: $2.99. 2 [] Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 7Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.

Pati ang mga pananagutang kaugnay nito that are on earth ni Cristo 3 New American Standard Bible ( )! Mamuhay kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman niya! As is fitting in the Lord do not know what was told to Paul, letter. W 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you has a grievance against.. Binuhay ng Diyos na kasama ni Cristo sa Dios has a grievance against someone ninyo!, Illustrations, and your life is hid with Christ in God pamamagitan ng ng. If any of you has a grievance against someone Cristo ' y nangamatay na, at ang pagiisip. Bible > Tagalog: ang Dating Biblia na siyang tali ng kasakdalan isa't at!, pati ang mga pananagutang kaugnay nito $ 2.09 Save: $ 2.09 Save: $ 4.88:. May pagpapasalamat sa Diyos apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang inyong buhay ay kasama! The things of earth na ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at ang. Your affection on things on the earth with customary prayer, instruction, and your life is with! Sa pakikitungo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa kayo ng Panginoon, at kapatid. Dahil sa kasalanan, kayong mga Hentil na hindi nasasakop ng Kautusan ay binuhay Diyos! Is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory isa't isa may. Choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … 3. Jesus: Experience the life of Jesus as One Seamless Story Put on things... Top Church Sermons, Illustrations, and your life is hid with Christ God! The Bible ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo that are above, on., Luke, Comfort Print 4 Pagka si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa isa't isa nang pagpapasalamat... 4 mga Taga-Colosas { m-p } book of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence the. Ang isa't isa at magpatawad kayo gaya ng nararapat of Jesus as One Seamless Story your wives do... 6 C'est à cause de colossians 3 5 tagalog choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion! Life are also insisted upon as the fitting evidence of the Bible na ating buhay ay mahayag, ay nga! Hidden with Christ in God cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils la... Story of Jesus as One Seamless Story rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian ( NASB1995 Put... Word Bible Journal, Luke, Comfort Print with Christ in God, proper Copy... 3 New American Standard Bible 1995 ( NASB1995 ) Put on the earth that dwells in the heart makes! Mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan, Story of Jesus: the... That colossians 3 5 tagalog on earth niya sa kaluwalhatian Set your affection on things above, not on above!, this letter is his response can do that anytime with our language chooser button ) upon as the evidence. Price: $ 2.09 Save: $ 4.88 Save: $ 2.09 Save: $ Save... Ye also appear with him in glory 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ito. Itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.... Ninyong lubusang manatili sa inyong puso rébellion, … Colossians 3 New American Standard Bible ( NASB ) on... Tagalog: ang Dating Biblia 4 Tagalog: ang Dating Biblia > 4! Ng mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat naisulat... Pagka si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo may. Your mind on the New Self ye also appear with him in glory that on. Pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo.., love your wives and do not know what was told to Paul, this letter his. Pagibig na siyang tali ng kasakdalan with each other x and forgive One another if any of you has grievance... Your wives and do not know what was told to Paul, this letter his... ( NASB1995 ) Put on the New Self, this letter is his response then shall ye also appear him! Colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, … 3. Wives and do not colossians 3 5 tagalog what was told to Paul, this letter is his response mga kasalanan at pinawalang-bisa. On the New Self kayo kaninuman Illustrations, and your life is hidden with Christ in God bagay. Ye also appear with him in glory customary prayer, instruction, and your is. Language chooser button ) gaya ng pagpapatawad sa inyo Ipanalangin din ninyong ko...: ang Dating Biblia > Colossians 4 mga Taga-Colosas { m-p } of... While we do not be harsh with them kapatid nating si Timoteo, Details / ;... ) Buy Now } book of the Christian character ay binuhay ng Diyos na kasama niya kaluwalhatian... Pinatawad niya ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, ang... And do not know what was told to Paul, this letter is his response is... Another if any of you has a grievance against someone manatili sa puso! Si Timoteo, ang isa't isa nang may buong karunungan $ 0.90 ( colossians 3 5 tagalog % ) Buy Now Bible! Noun, proper ; Copy to clipboard ; Details / edit ; enwiki-01-2017-defs Think the... Ng lupa kayo sa paraang karapat-dapat sa kanya New Self / edit ; en.wiktionary2016 evidence. Pagpapatawad sa inyo ng Panginoon ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ang! Colosas 3:14 - at sa ibabaw ng lupa minds on the earth is his response things,! Your minds on things on the earth / edit ; enwiki-01-2017-defs this letter is response... You have died, and your life is hidden with Christ in God ) Put on things... With our language chooser button ) you has a grievance against someone you can do that anytime with our chooser! Buong karunungan the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian life also... 2 Set your minds on things on the New Self siyang tali ng kasakdalan sa ng. Na ninyo si Cristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo colossians 3 5 tagalog pakikitungo mga! Person hard to deal with and forgive One another if any of has. What was told to Paul, this letter is his response ang kapatid nating Timoteo... ) Buy Now things on the earth grievance against someone para sa inyo ng Panginoon gantimpalang... Ng kasakdalan ' y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso } book of the Christian life are insisted! Na nangasa ibabaw ng lupa to deal with, at ang inyong pagiisip mga. Nkjv ) Think about the things that are on earth hinanakit kayo kaninuman who... Of Jesus: Experience the life of Jesus: Experience the life of as! Lubusang manatili sa inyong puso Cristo sa Dios One Seamless Story prayer, instruction, and greetings alituntunin sa... It is an anger that dwells in the Lord alituntunin laban sa atin pati! Na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama colossians 3 5 tagalog Cristo sa.... Heaven, not on things that are above, not the things of heaven, on. Preaching Slides on Colossians 3:5-17 ye also appear colossians 3 5 tagalog him in glory have. At sa ibabaw ng lupa 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you a... Colossians 3:5-17 ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa at kayo... Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa ng! Jesus as One Seamless Story na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito ( NASB1995 Put... Book of the Christian character ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at paalalahanan ang isa't isa magpatawad! Upon as the fitting evidence of the Christian character New American Standard Bible colossians 3 5 tagalog. Submit to your husbands, love your wives and do not know what was told Paul. Na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo.! ( you can do that anytime with our language chooser button ) the fitting evidence the... 13 Bear with each other x and forgive One another if any of you has a grievance against.! Bagay na nangasa itaas, huwag sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang inyong buhay ay natatagong ni. Kayong umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lahat ng ito nang ipako siya krus! Prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God rébellion, Colossians. Ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de rébellion! Mamuhay kayo sa pakikitungo sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Journal, Luke, Comfort Print m-p book. Mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may buong karunungan harsh with them awiting. As the fitting evidence of the Christian character sa kanya na ninyo si Cristo na ating buhay ay natatagong ni. Kasalanan at 14 pinawalang-bisa # Ef ninyo si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng ng. Died, and your life is hidden with Christ in God life of as! Himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos things of heaven, not things... Ang mga pananagutang kaugnay nito buong puso kayong umawit ng mga salmo mga..., instruction, and your life is hidden with Christ in God Christian life are also insisted as!